Komünizm Nedir?

Komünizm: özel mülkiyetin olmadığı, üretim araçlarının bütün halka ait olduğu, gelirin ihtiyaca göre dağıtıldığı, devletsiz, sınıfsız, eşit ve primitif bir toplumu savunan, ekonomik ve siyasi bir düşüncedir.

Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Sosyalizm gibi Komünizmin de kökenleri Antik Yunana kadar dayanır fakat biz Komünizmi daha çok Karl Marx ve Friedrich Engels’in beraber hazırladığı “Komünist Parti Manifestosu” eseri ile biliyoruz. Karl Marx ve Friedrich Engels neden bu eseri hazırlamış diye soracak olursanız. Sosyalizm yazımda anlattığım neden ile birebir aynı. Henüz okumadıysanız buradan Sosyalizm yazısına gidebilirsiniz. Özet geçecek olursak, Sanayi Devriminin yaşanmasının ardından toprağa bağlı köleler (Serfler) köylerini terk edip, şehirlere işçi olmaya geldiler ve bunun sonucunda yeni bir işçi (proletarya) sınıfı ortaya çıktı. Haliyle bu ortaya çıkan yeni sınıfın haklarını birinin savunması gerekiyordu. Böylelikle Sosyalizm sistematik bir şekil aldı ve Marx’ın düşünceleri ile harmanlanması sonucu Komünizm ortaya çıktı.

Sosyalizm ve Komünizm Arasındaki Fark Nedir?

Sosyalizm ve Komünizm fazlasıyla iç içe geçmiş iki düşünce olduğundan, haliyle görüşleri de birbirine fazlasıyla karışıyor. Bu karışıklığı gidermek adına madde madde farklılıklar neymiş, inceleyelim.

  • Sosyalizm, sadece ekonomik bir düşünce iken, Komünizm hem ekonomik hem siyasi bir düşüncedir.
  • Sosyalizmde, herkes emeği kadarını alırken, Komünizmde ihtiyacı kadarını alır.
  • Sosyalizmde, devlet vardır ama Komünizmde yoktur.
  • Sosyalizmde, aşırıya kaçmamak şartıyla özel mülkiyet hakkı vardır fakat Komünizmde temel tüketim araçları dışında kesinlikle özel mülkiyet yoktur. Her şey kolektif kullanım içindir.
  • Sosyalizmde, sömürmeme şartıyla kafa – kol işçisi, entelektüel – köylü gibi ayrımlar vardır fakat Komünizmde kesinlikli ayrım yoktur. Herkes eşittir, entelektüeldir…

Daha detaylı farklılıklar olsa da kafanızda net bir tablo oluşması için yeterli olan temel farklılıklar bu kadardır.

Günümüzde Komünizm ile Yönetilen Ülkeler

Günümüzde her ne kadar Komünizmi benimsediğini iddia eden ülkeler olsa da çoğu ya Kapitalist düzenin araçlarını sistemine dahil ediyor ya da Komünizmden vazgeçerek rejim değişikliğine gidiyor. Yine de resmi olarak Komünizmi – Sosyalizmi benimsediğini belirten ülkeler şunlardır:

  • Çin Halk Cumhuriyeti
  • Küba Cumhuriyeti
  • Laos
  • Kuzey Kore
  • Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti