Haklar konusunda kadınların maruz kaldığı eşitsizlikler toplumda olduğu kadar iş dünyasında da epey fazladır. Sosyoekonomik ve kültürel birçok nedenden dolayı Türkiye’de de kadın istihdamı yüksek değildir. Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan projenin amacı, toplumda bu eşitsizliklere maruz kalan kadınlar ve çalışma imkânı verilmemiş kadınlara yönelik internet ve sosyal medya kullanan kadınları, video ile bilinçlendirerek iş hayatlarına dokunabilmek ve bireyler arasında farkındalık yaratmaktır.

Kadınların iş hayatında karşılaştığı problemlerin çözümünde de eğitim var. Kız çocuklarının eğitimi ve toplumun bilinçlenmesi büyük önem arz ediyor.

Yaşam bir bütündür. İş yaşamını da bir bütün olarak ele almamız gerekir. Kadın ya da erkek olmaktan ziyade insan olarak bakıp iş dünyasında ayrımcılık yapmadan birlikte geleceğe katkıda bulunalım.

Proje Ekibi: Tolga CAMGÖZ, Burcu ÖZER, Leman BÜYÜKÇEKİÇ, Erdem BOZKURT, Sediqullah MUDASIR, İsa KIZILTAŞ, Fatma YEŞİLGÜL, Hasan Kaya CENGİZ.

Danışman: Doç. Dr. Ceren KALFA

Proje Koordinatörü: Başak KART,