Bizler SBKY 3. Sınıf öğrencileri olarak Toplumsal Destek Projeleri dersi kapsamında Eğitim önemsensin kızlar gülümsesin projesini geliştirdik. Bu proje kapsamında kız çocuklarının eğitim oranının arttırılması ve konu hakkında farkındalık kazandırılmasını amaçlayarak bir sosyal medya kampanyası düzenlemekteyiz. Bu amaçla Oluşturduğumuz video ile kız çocuklarının Türkiye’de okullaşma oranı, konu kapsamında çalışan STK’lar hakkında bilgi, bu STK’ların geliştirdikleri projeler ve son olarak Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yöneticilerinin konu hakkındaki görüşlerine yer vermekteyiz.